Erbjudanden Boka möte

Användarvillkor

 

Här hittar du användarvillkoren för våra webbsidor. För frågor ber vi dig kontakta kundservice, antingen via email: info@hotelatsix.com eller telefon: +46 (0) 8 57882800 Dessutom finner du vår Integritetspolicy här 

1 WEBBSIDAN OCH DESS VILLKOR

1.1 Denne webbsida ägs och drivs av Hotel At Six

1.2 Dessa villkor («Användarvillkoren») gäller för din användning av webbsidan. Genom att besöka och använda webbsidan, är du bunden av de vid varje tidpunkt gällande villkoren för webbsidan.

1.3 För användare som registrerar sig som medlem i Strawberry kundklubb, Strawberry Club, gäller förutom Användarvillkoren även Medlemsvillkoren för Strawberry Club som du finner här 

1.4 Användarna förbinder sig att inte bryta mot svensk lag vid användning av webbsidan.

 

2 ÄNDRING AV WEBBSIDA OCH ANVÄNDARVILLKOR

2.1 För att förbättra din användning av webbsidan kan Hotell At Six ko mma att genomföra ändringar av den.

2.2 Hotell At Six förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, göra sådana förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagningar av information på webbsidan som Hotell At Six anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Hotell At Six rätten att göra ändringar i Användarvillkoren. De vid var tidpunkt gällande Användarvillkoren kommer att vara publicerade på våra webbsidor. Genom att fortsätta att använda webbsidan efter att sådana ändringar har publicerats, accepterar du ändringarna.

 

3 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1 Allt innehåll på webbsidan ägs, om inget annat anges, av Hotell At Six eller Strawberry.

3.2 Webbsidans innehåll är skyddat av upphovsrätten, varumärkesrättsliga bestämmelser och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges aldrig vid något tillfälle rätt till att använda webbsidans innehåll på annat sätt än i enlighet med Användarvillkoren.

3.3 Om inget annat anges, kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbsidan, skriftligt förhandsgodkännande från Hotell At Six eller Strawberry. Undantag görs för tillfällig lagring på datorer eller utskrift för personligt bruk.

3.4 Användning av varumärken och logotyper som finns på webbsidan, kräver Hotell At Six eller Strawberry eller andra berörda rättighetsinnehavares skriftliga förhandsgodkännande.

 

4 HYPERLÄNKAR

4.1 Vår webbsida kan innehålla hyperlänkar till webbsidor som ägs och tillhandahålls av tredje person. Då du använder sådana länkar innebär det att du lämnar vår webbsida.

4.2 Vi har inte någon som helst kontroll över eller påverkan på utformningen av, eller innehållet på webbsidor som tillhandhålles av tredje person.

4.3 Att vi erbjuder sådana länkar innebär inte att vi ställer oss bakom eller ansvarar för informationen, produkten eller tjänsten som erbjuds via hyperlänken.

4.4 Eftersom vi inte är ansvariga för integritetshanteringen av dina personuppgifter på tredje persons webbsidor, uppmanar vi dig att läsa igenom de villkor och förutsättningar som gäller avseende din användning av sådana webbsidor. Användning av sidor tillhörande tredje person sker uteslutande på användarens risk.

 

5 ANSVARSBEGRÄNSNING

5.1 Hotell At Six lämnar inga garantier avseende webbsidans funktion eller tillgänglighet.

5.2 Hotell At Six garanterar inte heller att den information som finns tillgänglig på webbsidan är korrekt eller fullständig. Detta innefattar information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden samt annan information som anges på webbsidan.

5.3 Hotell At Six är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador orsakade av webbplatsens utnyttjande, eller information på webbplatsen, i den utsträckning sådant ansvar inte är en följd av ovillkorlig lagstiftning.

 

6 SÄKERHET PÅ WEBBSIDAN

6.1 Hotell At Six , samt våra samarbetsbolag kan komma att använda den information du lämnar i samband med transaktioner på webbsidan. Sådan information inkluderar kredit- och betalningsinformation samt leveransadresser och fakturor.

6.2 Hotell At Six vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda den information du lämnar inom detta område i samband med transaktioner.

 

7 Betalning

7.1 Hotellet accepterar inte kontanter.

7.2 Hotellet accepterar betalning av följande kreditkortsföretag: Visa, American Express, MasterCard, Eurocard och Diners.

7.3 Genom att godkänna dessa villkor godkänner du också att ditt kort lagras och debiteras för senare inköp. Kortnumret lagras säkert hos vår betalningsleverantör Nets och vi kommer aldrig ha tillgång till det faktiska kortnumret.

7.4 Policy för fakturering: Ett faktureringsunderlag måste göras i förväg. I det här fallet görs en kreditkontroll.

8 Kommersiell verksamhet

8.1 Kommersiell verksamhet i samband med vistelsen ska avtalas med hotellet.