Erbjudanden Boka möte

POLICY

Vi bryr oss om din integritet. Om du har några frågor i hur vi hanterar cookies, andra saker på webben eller policies – hittar du dom här.

Hotel At Six tror och representerar en värdebaserad bas där alla människor är lika. Hotel At Six är en multikulturell arbets- och mötesplats och som ett säkerhetshotell kommer vi alltid sätta säkerheten först för våra gäster och anställda. Därför använder vi rätten att vägra förfrågningar som inte går i samma linje, inom Hotel At Six vill vi att alla våra gäster och anställda känner sig välkomna och säkra, oavsett ursprung, läggning eller religion. Vi antar att du som gäst på Hotel At Six delar dessa värderingar.

Hotel At Six arbetar mot en hållbar värld och framtid genom:

PEOPLE

Kärnan i vår kultur handlar om de människor vi omringar oss själva med och möter varje dag, läs mer om vår syn på människor och anställda.

PLANET

Att minska vår miljöpåverkan är en av våra viktigaste uppgifter, bland annat är vi ISO14001 listade och vi använder endast MSC-certifierad fisk.

PROFIT

Hållbarhet och val är en konkurrensfördel och ger en ökad lönsamhet.